• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Hướng dẫn cài đặt 

Link đường dẫn cài đặt : https://nodejs.org/en/

Yêu cầu hệ thống tối thiểu: không có

Cài đặt: sau khi tải tệp tin .exe cài đặt từ trang chủ về tiến hành chạy và cài đặt như bình thường.

Khi cài đặt hoàn tất đường dẫn chưa nội dung cài đặt sẽ nằm ở thư mục :  C:\Program Files\nodejs

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 04/02/2018
  • 100

Bình luận