• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình

Hướng dẫn cài đặt 

Link đường dẫn cài đặt : https://nodejs.org/en/

Yêu cầu hệ thống tối thiểu: không có

Cài đặt: sau khi tải tệp tin .exe cài đặt từ trang chủ về tiến hành chạy và cài đặt như bình thường.

Khi cài đặt hoàn tất đường dẫn chưa nội dung cài đặt sẽ nằm ở thư mục :  C:\Program Files\nodejs

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 04/02/2018
  • 100

Bình luận

事实上产后丰胸是有用的,不过产后丰胸是一个循序渐进的过程丰胸产品,急不得也快不了,所以想要进行产后丰胸的妈妈们一定要有耐心丰胸方法,认真对待,一定会获得满意的成果。根据权威机构专家的建议丰胸效果,科学、健康的产后丰胸应该分为三个不同的阶段,每个阶段都有各自的侧重点丰胸产品粉嫩公主