• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Cài đặt, công cụ lập trình JAVA

Cài đặt, công cụ lập trình JAVA

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn công cụ lập trình cài đặt cho hệ điều hành windows.

Thiết lập môi trường:

 • Đầu tiên bạn cần phải cài đặt Java để làm môi trường, có thể download từ link sau: Tải tập tin cài đặt Java
 • Sau khi tải về bạn cài đặt như hướng dẫn của phần mềm.

Thiết lập đường dẫn trỏ tới file chưa thư mục đã cài đặt Java:

Với ví dụ này bạn chọn cài trong ổ C với đường dẫn như sau: c:\Program Files\java\jdk

 • Bạn click chuột phải vào "My computer" chọn "Properties"
 • Click vào nút "Environment variables" và chọn mục "Advanced"
 • Tiếp theo bạn thêm vào biến "Path" cho nó có đường dẫn đến thư mục bạn cài tập tin jdk mới cài ở trên

Ví dụ bạn mở biến "Path" lúc đầu như sau "C:\WINDOWS\SYSTEM32" thì bạn sẽ thêm lại như sau để thiết lập 'C:\WINDOWS\SYSTEM32;c:\Program Files\java\jdk\bin'

Các phần mềm hỗ trợ trên windows:

Để lập trình Java bạn có thể sử dụng bất kỳ một công cụ gõ dạng chữ nào sau đó lưu file chạy dưới định dạng java.

 1. Notepad++: là ứng dụng miễn phí mà ai cũng biết đến gắn liền với máy tính.
 2. Eclipse: là một ứng dụng miễn phí cho người dùng
 3. Visual studio code : là ứng dụng miễn phí của ông lớn microsoft với nhiều tính năng cao cấp cho lập trình chuyên sâu.
 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 30/08/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận