• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Tìm hiểu tổng quan về JAVA

Tìm hiểu tổng quan về JAVA

Java được biết đến với ngôn ngữ gần như chiếm lĩnh thị trường rất lớn như smart phone sử dụng hệ điều hành android và đa số các dòng điện thoại phím trước đây. 

Java còn được nhắc đến dấu ấn với dòng chữ huyền thoại sau bao nhiêu năm chưa thay đổi "3 billion Devices run java" tạm dịch nghĩa là "3 tỷ thiết bị chạy java", một câu nói kéo dài cả thập kỉ ???

Hiện tại Java là ngôn ngữ có thể lập trình ở một nơi nhưng có thể chạy ở nhiều nền tảng khác nhau, do tập tin Java đã biên dịch có nền tảng chạy riêng trên các hệ thống khác nhau nên không ảnh hưởng đến việc thực thi tập tin Java đã biên dịch trước đó.

Vậy Java có các đặc điểm như sau: 

 1. Object Oriented (tạm dịch hướng đối tượng): Java là ngôn ngữ hướng đối tượng, do đó có thể dễ dàng mở rồng vì nó dựa trên mô hình đối tượng.

 2. Platform Independent (tạm dịch hướng đối tượng): Không giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác bao gồm C và C ++, khi Java được biên dịch, nó không được biên dịch thành nền tảng máy cụ thể, thay vào nền tảng mã byte độc ​​lập. Mã byte này được phân phối trên web và được giải thích bởi Máy ảo (JVM) trên bất kỳ nền tảng nào nó đang được chạy.

 3. Simple (tạm dịch Đơn giản): Java được thiết kế để dễ học. Nếu bạn hiểu khái niệm cơ bản về OOP Java, nó sẽ dễ dàng để làm chủ

 4. Secure (tạm dịch Bảo mật): Với tính năng bảo mật của Java, nó cho phép phát triển các hệ thống không có vi-rút, không có vi-rút. Các kỹ thuật xác thực dựa trên mã hóa khóa công khai.

 5. Architecture-neutral (tạm dịch Kiến trúc trung lập):  Trình biên dịch Java tạo ra một định dạng tệp đối tượng trung lập kiến ​​trúc, làm cho mã được biên dịch thực thi trên nhiều bộ xử lý, với sự hiện diện của hệ thống thời gian chạy Java.

 6. Portable (tạm dịch Di động) : Là kiến ​​trúc trung lập và không có các khía cạnh phụ thuộc thực hiện của đặc tả làm cho Java di động. Trình biên dịch trong Java được viết bằng ANSI C với ranh giới di động sạch, là một tập hợp con POSIX.

 7. Robust (tạm dịch Mạnh mẽ) : Java cố gắng loại bỏ các tình huống dễ bị lỗi bằng cách nhấn mạnh chủ yếu vào kiểm tra lỗi thời gian biên dịch và kiểm tra thời gian chạy.

 8. Multithreaded (tạm dịch Đa luồng): Với tính năng đa luồng của Java, có thể viết các chương trình có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc. Tính năng thiết kế này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng tương tác có thể chạy trơn tru.

 9. Interpreted (tạm dịch Giải thích): Mã byte Java được dịch khi đang di chuyển đến các hướng dẫn máy bản địa và không được lưu trữ ở bất kỳ đâu. Quá trình phát triển nhanh hơn và phân tích hơn vì liên kết là một quá trình tăng dần và trọng lượng nhẹ.

 10. High Performance (tạm dịch Hiệu suất cao): Với việc sử dụng các trình biên dịch Just-In-Time, Java cho phép hiệu suất cao.

 11. Distributed (tạm dịch Phân tán):  Java được thiết kế cho môi trường phân tán của internet.

 12. Dynamic (tạm dịch Động): Java được coi là năng động hơn C hoặc C ++ vì nó được thiết kế để thích nghi với một môi trường phát triển. Các chương trình Java có thể mang theo lượng thông tin thời gian chạy rộng rãi có thể được sử dụng để xác minh và giải quyết các truy cập tới các đối tượng trong thời gian chạy.

Lịch sử Java: 

James Gosling đã khởi xướng dự án ngôn ngữ Java vào tháng 6 năm 1991 để sử dụng trong một trong nhiều dự án hộp set-top của mình. 

Ngôn ngữ, ban đầu được gọi là 'Oak' sau khi một cây sồi đứng bên ngoài văn phòng của Gosling, cũng đi theo tên 'Green' và kết thúc sau này được đổi tên thành Java, từ một danh sách các từ ngẫu nhiên.

Sun đã phát hành phiên bản công khai đầu tiên như Java 1.0 vào năm 1995.

Nó hứa hẹn viết một lần, chạy bất cứ nơi nào (WORA), cung cấp thời gian chạy miễn phí trên các nền tảng phổ biến.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2006, Sun đã phát hành phần mềm Java miễn phí và phần mềm nguồn mở theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2007, Sun đã hoàn thành quy trình, làm cho tất cả mã nguồn mở của Java miễn phí và mã nguồn mở, ngoài một phần nhỏ mã mà Sun không giữ bản quyền.

 • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
 • 30/08/2018
 • 100
 • JAVA

Bình luận