• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Nhập môn JAVA

Nhập môn JAVA

Mở đầu: 

+ Java là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được phát triển bởi Sun Microsystems và được phát hành vào năm 1995.

+ Java hiện tại có thể lập trình trên nhiều nền tảng khác nhau như windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX.

+ Java được biết đến là ngôn ngữ biên dịch khi xây dựng file mục địch đích là .exe,.... hoặc có thể là thông dịch khi sử dụng lập trình website,....

Nội dung: 

- Trong khóa học này các bài viết sẽ cung cấp cho bạn các khái niệm cơ bản thông qua các ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu được cách lập trình Java sử dụng tư duy một cách linh hoạt nhất.

- Khóa học sẽ được đan xen các ví dụ thực tiễn có thể download về tham khảo.

- Định hướng nghề nghiệp Java và giới thiệu công ty tuyển dụng.

Kết thúc:

- Nắm được cách thức lập trình của Java vào thực tiễn.

Mọi hỗ trợ sẽ được giải đáp trực tuyến tại trang : https://support.aiac.vn

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 30/08/2018
  • 100
  • JAVA

Bình luận