• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Cài đặt, công cụ lập trình HTML

Cài đặt, công cụ lập trình HTML

- HTML, CSS, JAVASCRIPT được viết và triển khai như thế nào? 
=> HTML, CSS, JAVASCRIPT được viết trên bất kỳ một ứng dụng nào có thể lưu tập tin dưới dạng text, đặc điểm khi lưu có phần mở rộng tập tin là .html với HTML, .js với JAVASCRIPT, .css với CSS. Có thể triển khai đơn giản như mở tập tin trên trình duyệt bạn đang sử dụng, các ứng dụng có sử dụng nhân chromium hoặc ứng dụng trình duyệt,....
**********************
Nguồn tài liệu tham khảo học lý thuyết (nên học từ nguồn trang nước ngoài):
https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.tutorialspoint.com/html/index.htm
https://www.codecademy.com/
**********************
Nguồn tài liệu tham khảo thực hành (nên học từ nguồn trang nước ngoài):
https://www.w3schools.com/HTML/tryit.asp…
https://html-online.com/a…/the-best-free-online-html-editor/
http://jsfiddle.net/
https://codepen.io/
**********************
- Ứng dụng khuyên dùng: 
=> Visual studio code : là ứng dụng miễn phí của ông lớn microsoft với nhiều tính năng cao cấp cho lập trình chuyên sâu.
Link tải: https://code.visualstudio.com/
=> Notepad++ : là ứng dụng miễn phí mà ai cũng biết đến gắn liền với máy tính.
Link tải: https://notepad-plus-plus.org/

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 16/08/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận