• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Tìm hiểu tổng quan về HTML

Tổng quan về HTML

- Website được tạo từ những thành phần nào?
=> Website được tạo từ 3 thành phần cơ bản là HTML, CSS, Javascript.
*******************
- HTML (HyperText Markup Language) là gì? nó có chức năng gì?
=> HTML là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản" - GHI NHỚ HTML KHÔNG PHẢI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH, HTML có cấu trúc bao gồm tập hợp các thẻ được định nghĩ trước tạo thành. Chức năng của HTML là tạo thành giao diện cho người dùng thao tác trên nó. 
*******************
- Javascript là gì ? nó có chức năng là gì?
=> Javascript là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu - GHI NHỚ JAVASCRIPT KHÔNG GIỐNG JAVA _ ĐÂY LÀ 2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH KHÁC NHAU, JavaScript có cấu trúc bao gồm tập hợp các lệnh được định nghĩa trước tạo thành. Chức năng của JavaScript trong thời điểm được ra đời thì ngôn ngữ lập trình này nhằm phục vụ cho website, với vai trò là xử lý các dữ liệu phía dưới trang của HTML, tạo ra một trang website 'có hồn'.
Thế nhưng ngày nay với công nghệ phát triển, JavaScript đã được tạo thành một nền tảng lớn và có thể phát triển được trên nhiều nền tảng khác web, như viết ứng dụng Android có React Native, viết code web server trên Nodejs có Angular,....
*******************
- CSS là gì? nó có chức năng gì?
=> CSS (Cascading Style Sheets) là các tập tin định kiểu theo tầng. Với chức năng được dùng chủ yếu để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML, XHTML,.... Làm cho website có giao diện thân thiện, tối ưu cách viết HTML trong khi tạo website.

  • Viết bởi bxh.cpu@gmail.com
  • 16/08/2018
  • 100
  • HTML

Bình luận