• 0162 7877 180
  • aiac.vn@outlook.com

Dịch vụ Viết phần mềm trên windows

Viết phần mềm trên windows

Phần mềm được viết trên windows trước nay luôn mang được ưu điểm riêng của nó như độ bảo mật và an toàn thông tin là gần như tuyệt đối, lưu lượng truy cập tốt hơn, dữ lượng lưu trữ được tốt hơn.

Hiện tại chúng tôi đang phát triển theo hướng giao diện metro giúp phần mềm thân thiện với người dùng.Áp dụng xây dựng các module lắp ghép, khiến việc nâng cấp phần mềm đơn giản hơn bao giờ.


  • HTML5/CSS3
  • Web Deisgn
  • Web Development
  • Shoping Cart
  • Free Storage
  • Cloud Hosting
  • Free Support
  • Awesome UI
Liên hệ tư vấn
AIAC - Giải pháp công nghệ của hiện tại và tương lai