• 0162 7877 180
 • aiac.vn@outlook.com

Bảng giá xây dựng wbsite.

Mới bắt đầu Cơ bản dể bắt đầu nhỏ

Liên hệ / Phiên bản

 • Tối đa 10 page
 • Hỗ trợ 1 năm
 • Free tên miền*
 • 1 theme dự phòng
 • Không nâng cấp*

Cửa hàng Giành cho các cửa hàng vừa và nhỏ

Liên hệ / Phiên bản

 • Tối đa 15 page
 • Hỗ trợ 1 năm
 • Free tên miền*
 • 2 theme dự phòng
 • Nâng cấp theo yêu cầu*

Chuyên nghiệp Truy cập nhanh, số lượng dữ liệu lớn

Liên hệ / Phiên bản

 • Tối đa 20 page
 • Hỗ trợ 1 năm
 • Free tên miền*
 • 3 theme dự phòng
 • Nâng cấp theo yêu cầu*

Xây dựng hệ thống Giành cho doanh nghiệp

Liên hệ / Phiên bản

 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn